Safe Control Cabinet

 
Screenshot_3.jpg
 
 

Om Safe Control Cabinet

Fordelene

Safe Control Cabinet er utviklet for å gi full oversikt over all bruk, brukere og innhold i et skap. Masseuttak, Adgang og beholdningskontroll,  Varsling , Retur av overskuddsmateriell  og utstyr , er bare noen mulighetene vi tilbyr.

01.
–Masseuttak

Bruker tar ut det antall man har behov for i et uttak og trenger ikke å vente på en og en. Tidsbesparende.

02.
–Adgang og beholdningskontroll

Her kan styres adgang til kun gitte områder i et skap.

Forebygger feil bruk, bruker og ulykke.

Oversikt av innhold og bruker til enhver tid.

 

03.
–VARSLING

Bruk av utstyr.

Lav lagerbeholdning.

Generer automatisk bestilling.

Forebygger mangel av deler og utstyr . Forbygger driftsstans og feil bruker.

 

04.
–Retur av varer

Enkel retur av overskuddsmateriell i en og samme operasjon.

Linkes gjerne mot prosjekt og bruker og forbygger unødig svinn og kast.

 
 
 
 
dark.jpg